Roche je vodeća globalna inovativna i biotehnološka farmaceutska kompanija, koja više od jednog vijeka kontinuirano razvija terapijske i dijagnostičke opcije u oblasti onkologije, imunologije, infektivnih bolesti, reumatologije, oftamologije, neurologije i kardiovaskularnih bolesti.

Zahvaljujući jedinstvenom pristupu u razvoju farmaceutskih proizvoda zasnovanom na inovacijama i dobrom poznavanju oboljenja, Roche je jedna od prvih kompanija koja je pacijentima širom sveta ponudila personalizovana terapijska rešenja. Proučavanje molekularnih uzroka bolesti, razvoj novih dijagnostičkih metoda i terapija prilagođenih tačno određenoj grupi pacijenata, za Roche predstavlja dugoročan strateški put sa ciljem postizanja preciznijeg, bezbjednijeg i uspješnijeg liječenja.

Kao inovator u proizvodima za rano otkrivanje, prevenciju, dijagnostiku i lečenje bolesti, Roche doprinosi unaprijeđenju zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Koordinisan pristup u razvoju terapijskih i dijagnostičkih rješenja, omogućava da Roche efikasno implementira rezultate istraživanja u inovativne terapije koje doprinose dobrobiti pacijenata, ljekara i drugih ključnih partnera u zdravstvenom sektoru.

Posebno je značajan razvoj novih ljekova u korelaciji sa dijagnostičkim testovima kako bi se doprinijelo efikasnosti vođenja procesa liječenja oboljelih. Upravo je cilj personalizovanog pristupa u liječenju obezbjeđivanje ciljane terapije, čime se omogućava da se, na primjer, određeno maligno oboljenje liječi u zavisnosti od receptora koji se nalaze na tumoru.